Νέος Επενδυτικός Νόμος (Αναπτυξιακός Νόμος)

 

Ν. 4399/2016

Σκοπός του νόμου είναι η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας (branding), η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων, η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών και εν τέλει η εξασφάλιση καλύτερης θέσης της χώρας στο Διεθνή Καταμερισμό Εργασίας.

 

Δείτε το ΦΕΚ του Αναπτυξιακού Νόμου εδώ

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/n4399_2016.pdf

Δείτε το αναλυτικό έντυπο του Αναπτυξιακού Νόμου εδώ

https://www.ependyseis.gr/anaptyxiakos/files/summary_anaptyxiakos_010716.pdf