Δημοφιλή

Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=14&cs=

 

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=15&cs=

 

Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=16&cs=

 

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=17&cs=

 

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

http://www.antagonistikotita.gr/epanek/prokirixeis.asp?id=26&cs=

 

Υπομέτρο 6.1 «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΓΕΩΡΓΩΝ»

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=e6dc5789517d0ecd

 

Μέτρο 19 CLLD Leader

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=f5aa4bd09c07d8b2

 

Μέτρο 11 – Βιολογικές Καλλιέργειες

http://www.agrotikianaptixi.gr/index.php?obj=4a2cfe34fe6e4252