Οικονομοτεχνικές

Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ αναλαμβάνει την εκπόνηση κάθε είδους οικονομοτεχνικής μελέτης, η οποία απαιτείται σε διάφορες δραστηριότητες. Η οικονομοτεχνική μελέτη είναι ένα εργαλείο για την ανάλυση επενδύσεων και την υπαγωγή σε διάφορα αναπτυξιακά-επενδυτικά προγράμματα.