Υπηρεσίες

ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Ολοκληρωμένες υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου – τεχνικής υποστήριξης στις διαδικασίες αναπτυξιακού σχεδιασμού.
 • Αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευρωπαϊκών και εθνικών πηγών – ενισχύσεων
 • Υποστήριξη στις διαδικασίες υλοποίησης και διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Τεχνική υποστήριξη στις διαδικασίες πιστοποίησης επάρκειας τελικών δικαιούχων
 • Προετοιμασία, οργάνωση, σύνταξη και υποστήριξη φακέλων υποψηφιότητας (ΟΤΑ) συγχρηματοδοτούμενων έργων
 • Εκπόνηση μελετών αναπτυξιακών, master-plans, οικονομοτεχνικών, βιωσιμότητας, περιβαλλοντικών, κ.λ.π.
 • Συνεχής διαβούλευση – ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών
 • Οργάνωση σεμιναρίων – εκπαιδευτικών προγραμμάτων
 • Υποστήριξη, προώθηση και προβολή τοπικών πρωτοβουλιών – επιλογών
 • Αρχιτεκτονική δυναμικών ιστοσελίδων Ο.Τ.Α.
 • Σχεδιασμός υλοποίηση και υποστήριξη αναπτυξιακών προγραμμάτων, Εθνικών και Κοινοτικών. Εκθέσεις αξιολόγησης – σκοπιμότητας
 • Τεχνική υποστήριξη στην σύνταξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Ο.Τ.Α.
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες σύστασης, βιωσιμότητας και προσαρμογής των Δημοτικών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του
 • Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες Συμπράξεων Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (Σ.Δ.Ι.Τ.)
 • Ενίσχυση – Προώθηση Διαδημοτικών Συνεργασιών

ΙΔΙΩΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

 • Εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών για την υπαγωγή των Μ.Μ.Ε στα επενδυτικά κίνητρα των Π.Ε.Π. και των ενισχύσεων από Μέτρα και προκηρύξεις των επιχειρηματικών προγραμμάτων του Κ.Π.Σ. (Ε.Σ.Π.Α).
 • Οικονομοτεχνικές μελέτες για την υπαγωγή υφιστάμενων και δυνητικών επιχειρήσεων στα επενδυτικά κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου, Ν.3299/04.
 • Εκπόνηση επιχειρηματικών σχεδίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων (Business Plans).
 • Εκπόνηση σχεδίων marketing και ερευνών αγοράς (MKT Plans).
 • Υπηρεσίες Μηχανικού
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Μελέτες Συστημάτων Εξοικονόμησης Ενέργειας
 • Ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης (ISO, OHSAS, HACCP)
 • Πληροφοριακά Συστήματα – Σχεδίαση Ιστοσελίδων
 • Εξειδικευμένες Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Πιστοποιημένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα