“Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων” ΝΕΟ

Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» – 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Δημοσιεύθηκε η 1η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για επενδύσεις στη μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών...