Ανθρώπινο Δυναμικό

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΜΕΝ. ΚΙΑΝΑΣ

Πολιτικός Μηχανικός, MSc

Υπεύθυνος Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ Χ. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ MSc

Βιοκλιματικός Σχεδιασμός Κτιρίων Cardiff

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Γ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ

 Γεωπόνος,MSc