18001

Το πρότυπο OHSAS 18001 αποτελεί το πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς πρότυπο για την πιστοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας ενός οργανισμού.

Ο ΕΛΟΤ, πρωτοπόρος και σε αυτόν τον τομέα, ήδη από το 2002, έχει εκδώσει αντίστοιχο Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 1801, το οποίο εφαρμόζει μεγάλος αριθμός Ελληνικών επιχειρήσεων.

Οφέλη από την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία κατά ΕΛΟΤ 1801 ή/και OHSAS 18001 είναι μεταξύ άλλων:

  • Η αποτελεσματικότερη διαχείριση των κινδύνων για την υγεία και ασφάλεια στην εργασία
  • Η μείωση της έκτασης και σοβαρότητας ατυχημάτων που οφείλονται στην εργασία
  • Η επίτευξη μεγαλύτερης συμμόρφωσης με τη νομοθεσία και η αποφυγή προστίμων και αποζημιώσεων
  • Η βελτίωση του ηθικού και της παραγωγικότητας των εργαζομένων Η βελτίωση της εικόνας της επιχείρησης προς το ευρύ κοινό, στις αρμόδιες αρχές, σε δανειστές και επενδυτές
  • Η προσανατολισμένη εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων για εξάλειψη ή αποφυγή κινδύνων