Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙKH με γνώμονα την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των πελατών της, από την αρχική επικοινωνία μέχρι και την ολοκλήρωση της κάθε υπηρεσίας, πιστοποιήθηκε βάση του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2008 για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που εφαρμόζει. Επίσης, από τον Μάιο του 2013, η εταιρεία θέλοντας να συμβάλλει στην προστασία του περιβάλλοντος, εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2004  Η ΜΕΛΛΟΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙKH παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες επιχειρησιακής υποστήριξης σε τομείς όπως:

 • Χρηματοδότηση και Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων (ΕΣΠΑ, Επενδυτικός Νόμος, Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ.)
 • Οικονομοτεχνικές Μελέτες
 • Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστήματων διαχείρισης ποιότητας ( ISO, OHSAS HACCP, EMAS κ.λπ.)
 • Έκδοση Οικοδομικών Αδειών
 • Μελέτη, Επίβλεψη, Κατασκευή Ιδιωτικών Έργων
 • Τακτοποίηση Αυθαιρέτων
 • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών – Ενεργειακή αναβάθμιση Κτιρίων
 • Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
 • Αδειοδοτήσεις Μεταποιητικών Επιχειρήσεων
 • Αδειοδοτήσεις Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (ΚΥΕ)

Πρόσφατα σχόλια

  Kατηγορίες