Εταιρία

Στην εποχή της γνώσης, της εξειδίκευσης και της πληροφόρησης, της τεχνολογίας και του διαρκούς εκσυγχρονισμού είναι κοινή αντίληψη ότι βασικό συστατικό ανάπτυξης και εξέλιξης των τοπικών κοινωνιών αποτελεί η ισχυροποίηση της σχέσης μεταξύ του ανθρώπινου παράγοντα και της τεχνολογίας, ώστε ο εκσυγχρονισμός των δομών του κράτους να αποβαίνει προς όφελος του πολίτη αναδεικνύοντας τον πραγματικό και πρωταρχικό του στόχο.

Στο πλαίσιο αυτών των αντιλήψεων γεννήθηκε και η ιδέα της δημιουργίας της «ΜΕΛΛΟΝ»  ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

Καινοτομία – Προγραμματισμός – Συνέπεια αποτελούν το βασικό τρίπτυχο της «ΜΕΛΛΟΝ» ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ, η οποία αποτελεί ένα απαραίτητο εργαλείο Αναπτυξιακού Σχεδιασμού και Προγραμματισμού, Επικοινωνίας, Ευαισθητοποίησης και Εκσυγχρονισμού των Τοπικών Κοινωνιών. Στόχος της είναι η συγκροτημένη και αδιάλειπτη παρουσία της στον στρατηγικό και νευραλγικό χώρο της Τ.Α. και των περιφερειακών δομών του Κράτους, αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού και ιδιωτικού τομέα.

Το επιχειρηματικό αυτό εγχείρημα συγκροτείται από ικανά στελέχη και ένα δίκτυο εξωτερικών συνεργατών με βασικές αρχές και προτεραιότητες:

  • τη συνεχή διαβούλευση με τους φορείς και το κοινωνικό σύνολο
  • την προσεκτική ιεράρχηση αναγκών, προτεραιοτήτων και στόχων
  • την διαμόρφωση και υλοποίηση ολοκληρωμένων και λειτουργικών λύσεων

μέσω συστηματικής προσέγγισης, εμπεριστατωμένης ανάλυσης και τεκμηρίωσης.

 

Μέλλον Συμβουλευτική – Αναπτυξιακή 2015 (ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ) – Κ.Α.Χ 2015

Πρόσφατα σχόλια

    Kατηγορίες